Prehriatie elektromotora: znaky a riešenia

Rovnako ako každý zložitý stroj s viacerými pohyblivými časťami, aj elektrické motory sú náchylné na bežné problémy s výkonom, ako sú nesúososť, opotrebenie ložísk a harmonické skreslenie. Jedným z najčastejších problémov s výkonom v elektromotoroch je prehrievanie.

Odborníci naznačujú, že zvýšenie teploty vinutia motora o 10 ° C  môže priamo ovplyvniť izoláciu komponentu a znížiť jeho životnosť o 50%. To má nezvratný vplyv na životnosť vášho strojového zariadenia, bez ohľadu na to, či bolo prehriatie dočasné alebo dlhotrvajúce.

Pretože teplo je najvýznamnejším nepriateľom, ktorému čelia elektromotory, otázkou je: ako môžete zabrániť prehriatiu a minimalizovať náklady na výmenu alebo opravu vášho elektromotora?

Ochrana vášho elektromotora začína pochopením najpravdepodobnejších príčin prehriatia.

Spoločné príčiny prehriatia

Váš elektromotor je komplexný stroj a vyžaduje hladkú rovnováhu medzi environmentálnymi a podpornými faktormi. Prehriatie v elektromotore môže nastať z rôznych dôvodov.

Medzi najčastejšie príčiny prehriatia patria:

Nevhodný motor: Motory sa dodávajú v rôznych veľkostiach. Vyberte si motor, ktorý dokáže zvládnuť preferovanú úroveň napätia a výkonu potrebnú pre váš projekt. Motor, ktorý je príliš veľký, môže strácať drahú energiu a motor, ktorý je príliš malý, nedokáže zvládnuť nadmernú pracovnú záťaž – čo vedie k väčšiemu namáhaniu a teplu.

Nesprávne napájanie: Príliš veľa voltov alebo príliš málo voltov môže poškodiť motor. Ak váš motor nemá správnu podporu napätia, musí pracovať tvrdšie, čo spôsobuje prehriatie častí.

Zlé okolité prostredie: Motor potrebuje priestor na dýchanie, aby mohol pracovať čo najlepšie. Ak váš stroj beží v horúcom prostredí, bude sa snažiť rýchlo vychladnúť. Dajte motoru dostatok priestoru na prevádzku.

Nesprávne použitie: Niektoré motory môžu pracovať konzistentne, zatiaľ čo iné sú určené na prerušované použitie. Dbajte na to, aby ste používali motor iba v súlade s jeho špecifikáciami. Ak sa pokúsite spustiť prerušovaný prevádzkový motor príliš dlho, nebude to mať čas, ktorý je potrebný na ochladenie medzi cyklami.

Nadmorská výška: Umiestnenie vašej spoločnosti môže mať vplyv na výkon vášho motora. Váš stroj sa nemusí ochladzovať tak účinne vo vyšších nadmorských výškach, pretože vzduch je tenší. Je dôležité vybrať si motor, ktorý je určený pre vašu dielňu.

Nedostatočná ventilácia: Ak je niečo, čo blokuje vetracie otvory pre váš elektromotor, potom horúci vzduch neunikne a bude sa hromadiť v systéme, čo spôsobí poškodenie. Plánovanie pravidelnej údržby vášho motora môže pomôcť znížiť toto riziko.

Ako udržať vaše motory chladné

Vyhnutie sa problémom spojeným s prehriatím vyžaduje správne vybavenie, starostlivé plánovanie a preventívnu údržbu.

Prvým krokom, ktorý by si mal každý profesionál vziať pred nákupom elektromotora, je zabezpečiť, aby si kúpili ten správny stroj pre správnu aplikáciu. Skontrolujte, či sú všetky rozmery, napätie a výkon prispôsobené vašim špecifickým potrebám. Ak si nie ste istí svojimi požiadavkami, mali by ste hovoriť s odborníkom.

Akonáhle ste si vybrali ten správny motor pre vašu spoločnosť, nájdite si v ňom vhodný domov. Pamätajte, že tam, kde umiestnite motor, ovplyvní jeho šance na prehriatie. Uchovávajte ho mimo dosahu zdrojov tepla, dávajte mu dostatok miesta a uistite sa, že vetracie otvory sú čisté.