Súčiastka áut, ktorá má za úlohu chrániť životné prostredie

Kvalita životného prostredia sa neustále zhoršuje a tlak spoločnosti na ochranu životného prostredia cítiť už aj u nás na Slovensku. Apeluje sa na triedenie odpadov, využívanie alternatívnych zdrojov energie a čoraz častejšie počuť o elektromobiloch.

Zavádzanie emisných noriem známych pod skratkou EURO prinútilo viaceré automobilky zavádzať  do svojich áut tzv. DPF filtre. Čo sú to za súčiastky a ako fungujú?

Čo sú DPF filtre? 

Kvalitný DPF filter nájdeme v dieselových autách a autách so vznetovými motormi. Jedná sa o filtre pevných častíc, ktoré pomáhajú chrániť životné prostredie. Každý výfuk vyprodukuje množstvo škodlivín, ktoré sú pri jazdení vypúšťané do ovzdušia, ktoré dýchame. Cieľom bolo obmedziť škodlivé látky v ovzduší a vytvoriť zariadenie, ktoré by ich eliminovalo.

DPF filtre sú považované za spoľahlivé. Veď 80%, v niektorých prípadoch aj 100% efektivita filtra to potvrdzuje. 

Regenerácia DPF filtrov

Každá súčiastka auta sa časom opotrebuje a je potrebné ju vymeniť. V prípade DPF filtrov je potrebné myslieť na regeneráciu DPF filtra. Jedná sa o čistenie DPF filtra. Regeneráciu DPF filtra je potrebné realizovať po odjazdení určitého množstva kilometrov, preto sa hneď pri kúpe auta s touto súčiastkou informujte, kedy je potrebné vyčistiť tento DPF filter.

Keďže DPF filter zachytáva pevné čiastočky výfukových plynov, je pochopiteľné, že sa tieto pevné čiastočky budú usádzať na tomto filtri.

Ignorovaním regenerácie DPF filtra môžete znefunkčniť celý motor vášho auta a tým pádom aj celý automobil. Pri regenerácii sa zohľadňujte aj štýl jazdy a aj to, či ste s autom jazdili najmä v meste kratšie trasy, alebo ste jazdievali na dlhšie trasy.

DPF filter je súčiastka, ktorá má za úlohu chrániť životné prostredie. Vedeli ste, že tento prístroj je certifikovaný a bol testovaný slovenskou legálnou metrológiou?