Angličtina je dôležitá aj pre dospelých

Ste príliš starý, aby ste sa učili cudzí jazyk? Túto výhovorku nemôžete použiť, ak chcete získať lepšie zamestnanie, lepšie sa dohovoriť na dovolenke v cudzine…Naučiť sa angličtinu je dôležité pre každého.

Pokiaľ ide o štúdium jazykov, starší ľudia majú oproti mladším ľuďom veľa výhod. Je to však mýtus, že akonáhle dosiahnete päťdesiatku, nebudete sa môcť učiť nový jazyk.

Deti majú zvyčajne viac času na rozvoj jazykových zručností, pretože sú integrované do ich dňa a nemajú na čo premýšľať. Keď si dospelí berú voľno alebo sa učia nový jazyk v dôchodku, veľa z nich sa učí rovnako rýchlo alebo dokonca rýchlejšie ako malé deti.

Ako starnete, máte potrebné znalosti s jazykovým vzdelávaním. Možno si to neuvedomujete, ale pretože dospelí majú oveľa väčšiu slovnú zásobu ako deti, uľahčuje sa v kratšom čase vyzdvihnúť stovky (ak nie tisíce) nových slov.

Ak sa chcete naučiť nový jazyk, musíte byť disciplinovaní, motivovaní a zainteresovaní.

Dospelí sa zvyčajne chcú učiť, ak sa rozhodli, že nový jazyk je niečo, čo by chceli vedieť.

Naučiť sa jazyk si vyžaduje čas, motiváciu a úsilie. Ideálnym spôsobom sú intenzívne kurzy angličtiny s rodilým Angličanom.

Ako dospelý nemusíte sedieť niekoľko rokov v školskej lavici. Výučba jeden na jedného vám umožní rýchlo a efektívne naučiť sa anglicky.

Vyskúšajte aj vy obľúbenú formu výučby anglického jazyka prostredníctvom jazykových pobytov. Lektor z anglicky hovoriacej krajiny vás najlepšie naučí hovoriť dokonale po anglicky.

ENLISHstay je alternatívou jazykovej školy. Nie je to výuka, ale jazykový pobyt v dĺžke 6 dní a účastnici sa vzdelávajú konverzáciou jeden na jedného.