Pobrežie Tichého oceánu cez Big Sur je zasiahnutá v duchovnosti. Pred päťdesiatimi rokmi tu hlavné